Griekse staalproducenten ontsnappen boete voor informatie-uitwisseling

14 april 2016

Drie Griekse staalproducenten hebben toegezegd de voorwaarden van hun samenwerking binnen een branchevereniging aan te passen. De toezeggingen moeten verzekeren dat de informatie-uitwisseling tussen de producten niet zal leiden tot afstemming van hun marktgedrag.

De prijzen van de staalproducten vertoonden gelijkenissen en de producenten waren tevens alle drie lid van dezelfde branchevereniging. Dit deed de Griekse kartelwaakhond vermoeden dat de staalproducenten onderling hun prijzen afstemden door het uitwisselen van informatie binnen de branchevereniging. De Griekse toezichthouder deed onderzoek, maar er was onvoldoende bewijs om dit vermoeden hard te maken. In plaats daarvan accepteerde de kartelwaakhond op 14 april jl. de toezeggingen van de staalproducten om mogelijk problematische informatie-uitwisseling tegen te gaan.

Informatie-uitwisseling

Er wordt regelmatig informatie uitgewisseld tussen bedrijven. Bijvoorbeeld in het kader van een commerciële samenwerking, fusie of overname, of binnen een branchevereniging. Dit kan op zichzelf legitiem zijn, maar onder omstandigheden kan het uitwisselen van commercieel gevoelige of strategische informatie in strijd zijn met het kartelverbod.

Uitgangspunt in het mededingingsrecht is dat iedere onderneming zelfstandig haar beleid bepaalt. De mededinging kan worden beperkt wanneer ondernemingen informatie uitwisselen of ontvangen die de onzekerheid over het marktgedrag van andere ondernemingen vermindert of weg kan nemen. Denk bijvoorbeeld aan informatie over prijzen en prijsonderdelen (o.a. kortingen, kosten, marges), huidige om- en afzet, commerciële voorwaarden en informatie over klanten.

Het meest klassieke voorbeeld van verboden informatie-uitwisseling is het uitwisselen van informatie over toekomstige prijzen. Er is echter geen strikte scheidingslijn te trekken tussen informatie die wel mag worden gedeeld en welke niet. In algemene termen geldt dat informatie concurrentiegevoeliger is naarmate zij betrekking heeft op concurrentieparameters (zoals prijzen, productie, afzet of klanten), gedetailleerder is, interne bedrijfsinformatie betreft die niet openbaar beschikbaar is, actueler is en frequenter wordt verstrekt.

Branchevereniging

Het kartelverbod is ook onverkort van toepassing op (de leden van) brancheorganisaties. Het lidmaatschap en het ontmoeten van concurrenten binnen een brancheorganisatie is op zichzelf niet verboden. Let er echter op dat er geen concurrentiegevoelige informatie met elkaar wordt gedeeld. Deel bij voorkeur enkel informatie die voldoende geaggregeerd is (niet te herleiden tot individuele ondernemingen) en/of historisch.

Toezegging

Het accepteren van de toezeggingen door de Griekse kartelwaakhond past in een Europese trend waarbij minder boetes worden opgelegd en vaker toezeggingen worden geaccepteerdom mededingingsproblemen op te lossen. Zowel voor toezichthouders als de betrokken ondernemingen worden op deze manier jarenlange voortslepende juridische procedures voorkomen.

Een recent voorbeeld van toezeggingen is de Europese lijnvaartschippers-zaak waarin 15 lijnvaartschippers toezeggingen hebben aangeboden aan de Europese Commissie over de manier waarop zij hun prijzen bekend maken. Op dit moment wacht de Europese Commissie op feedback van belanghebbenden op het toezeggingsvoorstel.

BANNING sprak op 14 april 2016 op een seminar van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen over de mededingingsrechtelijke do’s en don’ts van informatie-uitwisseling.

Meer weten over welke informatie je wel en niet mag uitwisselen?

Mail vrijblijvend met Minos van Joolingen (LinkedIn hier en website hier) of Esra van der Wolk (LinkedIn hier en website hier).

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.