Bevriezing van Activa in Nederland en de EU (2): Basisprincipes

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

08 mei 2017

In Nederland is het voor schuldeisers relatief eenvoudig om bezittingen in beslag te nemen. Als u denkt dat u een legitieme vordering heeft, en u kunt bezittingen vinden in Nederland of de EU, loont het de moeite om de Nederlandse rechtbanken om toestemming te vragen om deze bezittingen te confisqueren of te bevriezen. Zo zet u druk op uw schuldenaar en zorgt u ervoor dat uw vordering uiteindelijk wordt betaald.

Dit is het 2e in een reeks over hoe u bezittingen in beslag kunt nemen in Nederland en de EU. Andere bijdragen zullen binnenkort worden gepubliceerd.

Zoals we in onze vorige blog hebben uitgelegd, kunnen schuldeisers in Nederland diverse soorten bezittingen in beslag nemen door middel van een conservatoir beslag vóór het proces. Afhankelijk van het type bezitting dat in beslag wordt genomen, zijn verschillende juridische regels van toepassing. Over het algemeen maakt de Nederlandse rechtsbevoegdheid het echter gemakkelijk, snel en goedkoop om bezittingen te bevriezen. Onder de juridische regels die van toepassing zijn op de specifieke soorten beslagen, zijn er een aantal basisprincipes en algemene vereisten van toepassing op elke categorie bezittingen.

Vereisten

Een aantal algemene voorwaarden moet worden vervuld om een voorlopige voorziening tot bevriezing te krijgen van een Nederlandse rechter. Houd er rekening mee dat er in de praktijk veel bezittingen in beslag kunnen worden genomen. De procedure is normaal gesproken ex parte, wat betekent dat de schuldenaar zich niet bewust is dat zijn bezittingen mogelijk bevroren zullen worden, en het slagingspercentage is over het algemeen hoog. Zeker internationaal gezien lijken Nederlandse rechters vrij bereid om verzoeken om bevriezingsbevelen te verlenen, mits deze goed zijn onderbouwd.

Legitieme vordering

De schuldeiser moet een aannemelijke contractuele of niet-contractuele vordering presenteren. Het is niet nodig om alle argumenten van een bepaalde zaak naar voren te brengen. Echter, de schuldeiser moet de feiten en een overzicht van de argumenten heen en weer presenteren. De eiser moet uitleggen waarom het beslag nodig is om de vordering veilig te stellen. Urgentie is echter niet vereist.

Schriftelijk verzoek

U heeft een Nederlandse advocaat nodig om een schriftelijk verzoek in te dienen bij een Nederlandse rechtbank. Dit kan normaal gesproken binnen 1 dag worden gedaan. De aanvraag bevat een ex parte verzoek aan de Nederlandse rechter om de schuldeiser toestemming te geven om eenzijdig de bezittingen van de schuldenaar te bevriezen. Het zal onder andere de volgende informatie bevatten: (i) details die de aanvrager identificeren; (ii) details die de schuldenaar identificeren; (iii) de aard van het bevriezingsbevel; en (iv) de juridische regels die door de aanvrager worden aangedragen.

Verklaring van redenen en bewijs

De schuldeiser moet een nauwkeurige beschrijving van de vordering en de juridische basis ervan presenteren, of een korte beschrijving van de geleverde goederen of diensten waarvoor de vordering bestaat. Daarnaast moet enig soort bewijs voor de vordering worden ingediend. In het geval van een contractuele vordering kan dit bewijs bijvoorbeeld bestaan uit het daadwerkelijke contract en de ingebrekestelling, of de lijst met onbetaalde facturen en de betalingsaanmaning. Voor niet-contractuele vorderingen kan dit elk ander relevant bewijsstuk zijn en de aansprakelijkheidsmelding. Ook moet er een indicatie worden gegeven van het verweer van de schuldenaar tegen de vordering en de juridische basis hiervan.

Aanvullende informatie

Aangezien de rechter alle informatie moet hebben die mogelijk relevant kan zijn voor de beoordeling van de aanvraag, is de aanvrager verplicht om informatie te verstrekken over alle huidige en vorige procedures die relevant zijn voor een juiste beoordeling van de zaak. Dit omvat bijvoorbeeld eerder ingediende aanvragen tot beslaglegging.

Beeindiging van een beslag

De rechter die het conservatoire beslag vóór de rechtszaak bij voorlopige voorziening heeft verleend, kan het beslag beëindigen op verzoek van elke belanghebbende partij. Om het beslag op te heffen, moet de betrokken partij aantonen dat de vordering onvoldoende is onderbouwd of zelfs onjuist is. Dit kan het geval zijn als de vordering niet bestaat of is verjaard. Een andere manier om een beslag op te heffen is door de vordering voor de schuldeiser te zekeren door een voldoende waarborg in plaats van de in beslag genomen bezittingen te bieden (bijv. een bankgarantie).

Ongerechtvaardigd beslag

Als blijkt dat de schuldeiser onrechtmatig bezittingen heeft bevroren, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade. Het bevriezen van bezittingen is een relatief snelle en goedkope manier om druk uit te oefenen op een tegenpartij, en tegelijkertijd bezittingen veilig te stellen voor toekomstige executie, maar als dit onrechtmatig wordt gebruikt, zal de schuldeiser de schuldenaar moeten vergoeden (risicoaansprakelijkheid).

Heeft u vragen?

Als een groot Nederlands advocatenkantoor staan wij klaar om u te helpen. Neem gerust contact op met een van onze specialisten op het gebied van beslaglegging, Matthijs Steenpoorte of Arjen van Haandel.

Deze informatie is inmiddels achterhaald/ verouderd. Voor de actuele inhoud klik hier.
Deze informatie is niet meer actueel. Voor de huidige inhoud klik hier.