EU-Singapore Handel: Forum Selectie Clausules deel 2/2 – Een Belangrijk Overzicht en Analyse van Cruciale Aspecten

16 maart 2017

Nederland heeft grote plannen om haar positie als internationale hub voor complexe geschillen en geschillenbeslechting te versterken. Dit jaar staat de oprichting van het Netherlands Commercial Court (NCC) op de agenda. Gevestigd in het hart van onze hoofdstad Amsterdam, richt de NCC haar pijlen specifiek op internationale handelsgeschillen.

In zowel de eerste instantie (NCC) als in beroep (NCCA) zullen partijen in staat zijn om in het Engels te procederen. Dit is belangrijke informatie voor onze internationale klanten, waarvan we weten dat zij geïnteresseerd zijn in deze ontwikkeling. Vanwege meerdere redenen heeft de introductie van het nieuwe Hof jammer genoeg vertraging opgelopen en de lancering staat nu gepland voor april 2017.

Het wetsvoorstel dat de basis legt voor de creatie van de NCC en NCCA is gepubliceerd op 16 december 2016. Hoewel Nederlandse rechtbanken al in staat zijn om zittingen in het Engels te voeren en bewijsstukken in het Engels, Frans en Duits te accepteren, gaat deze nieuwe ontwikkeling nog een stapje verder. Het zal binnenkort mogelijk zijn om volledig in het Engels te procederen onder Nederlands recht in zaken die een internationale component hebben.

De wettelijke vereiste voor deze internationale component, om een zaak door de NCC of NCCA in behandeling te laten nemen, is ruim interpreteerbaar. Procederen is niet enkel beperkt tot zaken waarbij de partijen van verschillende rechtsgebieden afkomstig zijn. Het is ook een optie in geschillen die betrekking hebben op buitenlands recht of in geschillen tussen Nederlandse partijen over internationale projecten.

De doorontwikkeling en implementatie van deze rechtsinstellingen hebben enkele belangrijke kenmerken. Zoals al eerder genoemd, zal Engels over het algemeen de officiële taal zijn voor de procedures. Partijen kunnen echter kiezen om in het Nederlands te procederen. De processen voor de NCC of NCCA zijn alleen toegankelijk voor partijen die expliciet kiezen om te procederen. Het voorstel zorgt bovendien voor extra waarborgen zodat consumenten en kleine ondernemers niet tegen hun wil aan dit soort processen kunnen worden onderworpen.

Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat internationale handelsgeschillen vaak complexer zijn, wat ook betekent dat de kosten hoger kunnen oplopen. Echter worden algemene Nederlandse rechtbanken wereldwijd gezien als zeer kosteneffectief.

De Nederlandse Raad voor de Rechtspraak verwacht dat de NCC in Amsterdam in april 2017 van start zal gaan. Voor meer informatie over de NCC, de achtergronden en de voordelen van dit initiatief, verwijs ik u graag naar een eerder artikel op deze blog.

Hoewel het concept van een speciaal hof voor internationale commerciële zaken nieuw is voor ons land, heeft Singapore al in januari 2015 het Singapore International Commercial Court (SICC) gelanceerd.

Wilt u meer weten over de NCC of de NCCA? Neem dan gerust contact op met onze specialisten voor internationale handelsgeschillen, Adriaan Buyserd en Roxanne Hofman.