EU-Singapore Handel: Forum Selectie Clausules deel 2/2 – Belangrijk Overzicht en Analyse

16 maart 2017

Inhoud: “

 Nederland wil haar status als internationale hub voor complexe geschillen en geschillenbeslechting verhogen. Dit jaar zal Nederland het “Netherlands Commercial Court” oprichten in Amsterdam. De focus zal liggen op internationale handelsgeschillen. Partijen zullen in eerste instantie (NCC) en in beroep (NCCA) in het Engels kunnen procederen. We wilden een update geven aan onze internationale klanten, aangezien de lancering van het nieuwe Hof is uitgesteld tot april 2017.

Het wetsvoorstel om de oprichting van de NCC en NCCA mogelijk te maken is gepubliceerd op 16 december 2016. Hoewel Nederlandse rechtbanken geen moeite hebben met het houden van zittingen in het Engels en het accepteren van bewijsmateriaal in het Engels, Frans en Duits, gaat de huidige stap verder dan de praktijk. Het zal mogelijk zijn om 100% in het Engels te procederen onder Nederlands recht in zaken die een internationale component hebben. De rechtbankkosten zullen hoger zijn dan normaal, maar Nederlandse rechtbanken worden over het algemeen beschouwd als zeer kosteneffectief.

De internationale component, die vereist is voor de NCC en NCCA om een zaak te accepteren, moet breed worden geïnterpreteerd. Procederen is niet beperkt tot zaken met partijen uit verschillende rechtsgebieden. Het is ook beschikbaar voor geschillen met betrekking tot buitenlands recht. Of geschillen tussen Nederlandse partijen over internationale projecten.

Procedure NCC(A)

De voorgestelde procedures bij de NCC worden gekenmerkt door de volgende elementen:

 • Engels zal in principe de officiële taal voor de procedures zijn (tenzij de partijen ervoor kiezen om Nederlands te gebruiken).
 • Als uitzondering, als de zaak uiteindelijk naar de Hoge Raad gaat, moet de procedure voor die rechtbank in het Nederlands zijn;
 • Partijen mogen alleen procederen voor de NCC of NCCA als ze expliciet kiezen om dit te doen; het voorstel voorziet in aanvullende waarborgen, die ervoor zorgen dat consumenten en kleine ondernemers niet tegen hun wil aan dergelijke procedures kunnen worden gebonden;
 • Partijen mogen alleen procederen om internationale geschillen over zaken die naar eigen goeddunken zijn te regelen.
 • Kleine vorderingen zijn uitgesloten. Partijen kunnen niet kiezen voor een NCC of NCCA procedure in zaken die voor de kantonrechter moeten worden beslecht, vanwege beperkte financiële belangen;
 • Internationale handelsgeschillen kunnen complexer zijn dan gemiddeld. Dit brengt extra kosten met zich mee. Deze zullen niet worden gefinancierd door Nederlandse belastingbetalers. Partijen moeten daarom een hogere rechtszaakvergoeding betalen dan onder normale omstandigheden, als compensatie. De rechtszaakkosten worden geschat op € 15.000 voor een procedure voor de NCC en € 20.000 voor de NCCA. Voorlopige procedures zullen waarschijnlijk € 7.500 en € 10.000 kosten, respectievelijk.
 • Er zal één duidelijke Procedurecode zijn voor alle procedures. Deze zijn bedoeld om de reguliere procedurele regels aan te vullen, die beschikbaar zijn in het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (‘Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering’).

Tijdlijn

De Nederlandse Raad voor de Rechtspraak verwacht dat de NCC in Amsterdam in april 2017 van start zal gaan. Lees meer over de achtergrond en voordelen van de NCC in onze vorige blog.

Internationaal Commercieel Hof van Singapore

Met de oprichting van de NCC volgt Nederland het voorbeeld van Singapore, dat in januari 2015 het Singapore International Commercial Court (SICC) heeft gelanceerd. De SICC is onderdeel van het Hooggerechtshof van Singapore. Net als de NCC is het gespecialiseerd in het behandelen van internationale handelsgeschillen, alsook geschillen die onder buitenlands recht vallen. Het heeft een gevarieerd panel van lokale en internationale rechtsdeskundigen uit zowel het civil law als common law tradities. De SICC heeft een aantal speerpunten:

 • Partijen kunnen in bepaalde omstandigheden worden vertegenwoordigd door buitenlandse raadslieden. Die kunnen het SICC toespreken over zaken van buitenlands recht. Buitenlandse raadslieden zijn onderworpen aan een gedragscode. Zij moeten zich bij de SICC registreren;
 • De SICC is soepel in het verlenen van vertrouwelijkheid in offshore zaken;
 • Partijen mogen het SICC verzoeken om bewijsregels aan te nemen waarmee de partijen vertrouwd zijn;
 • Kosten zijn ter discretie van de SICC. Het algemene principe is dat de verliezende partij de redelijke kosten van de procedure draagt;
 • Vonnissen van de SICC zijn afdwingbaar in alle staten die het Haags Verdrag inzake de Keuze van het Gerecht hebben geratificeerd (zoals Nederland).

Meer informatie?

Als u meer wilt weten over de NCC of de NCCA, neem dan gerust contact op met de internationale handelsgeschil experts Adriaan Buyserd en Roxanne Hofman.