Ervaringen uit de Praktijk: Een Eerste Blik op de Warmtewet – De Meest Recente Updates en Belangrijke Informatie

31 augustus 2014

Dit seminar biedt een volledig overzicht van de verschillende maatregelen die bedrijven kunnen nemen om risico’s met betrekking tot mededingingsrecht op te vangen. We richten onze aandacht specifiek op de belangrijke zaken die niet toegestaan zijn binnen mededingingsrecht, zowel in een horizontale (contacten tussen concurrenten) als verticale (contacten tussen leverancier en afnemer) context.

Extra aandacht wordt besteed aan het recentelijk ingevoerde verbod op het maken van zogenaamde ‘harde kern inbreuken’ door individuen. Deze zijn in het Belgische mededingingsrecht geïntroduceerd via Boek IV/Boek V van het Wetboek Economisch Recht. De verantwoordelijkheid die hieruit voortvloeit (samen met de administratieve boetes en de klokkenluidersregeling) heeft een nieuwe dynamiek rondom de handhaving van het mededingingsrecht gecreëerd.

Dit roept uitdagingen op voor de ‘compliance’-maatregelen die bedrijven kunnen nemen. Compliance-maatregelen zijn er tenslotte om te voorkomen dat individuen binnen ondernemingen inbreuken maken op dit recht. Claire Mingels (Compliance Officer bij HeidelbergCement-CBR) en Silvia Vinken (advocaat bij BANNING) zullen dit tijdens het seminar verder toelichten.

Elk topics wordt met reële voorbeelden en richtlijnen toegelicht. Wat uniek is, is dat elke topic vanuit twee verschillende perspectieven wordt bekeken. Zo komen niet alleen de basisconcepten aan bod, maar ook de standpunten van de Belgische mededingingsautoriteit (BMA), de Nederlandse praktijk en de industriële sector.

Wil je meer weten over het seminar? Stuur gerust een mail naar Silvia Vinken (LinkedIn hier en website hier). Bekijk hier meer informatie over het programma, registratie, en andere zaken.