Ervaringen uit de Praktijk: Een Eerste Inzicht in de Warmtewet – Actuele Updates & Informatie

31 augustus 2014

Inhoud: “

Dit seminar geeft een overzicht van de verschillende maatregelen die bedrijven kunnen nemen om risico’s in het mededingingsrecht te beheersen.

We focussen ons op de belangrijke don’ts in het mededingingsrecht: wat absoluut niet toegestaan is in een horizontale context (contacten tussen concurrenten) of in een verticale context (contacten tussen leverancier en afnemer). Er wordt bijzonder veel aandacht besteed aan het verbod voor individuen om zogenaamde ‘harde kern inbreuken’ te plegen. Dit verbod is onlangs geïntroduceerd in het Belgische mededingingsrecht door Boek IV/Boek V van het Wetboek Economisch Recht. Deze persoonlijke aansprakelijkheid (alsook de daaraan gekoppelde administratieve boete en de regeling voor klokkenluiders) brengt een nieuwe dynamiek teweeg in de handhaving van het Belgische mededingingsrecht. Ook roept het een serieuze uitdaging op voor de zogenaamde ‘compliance’ maatregelen die bedrijven kunnen nemen, en dit zal het laatste onderwerp zijn dat in dit seminar besproken wordt. Compliance maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat individuen binnen de onderneming inbreuken maken op het mededingingsrecht. Dit onderwerp zal tijdens het seminar worden toegelicht door Claire Mingels (Compliance Officer bij HeidelbergCement-CBR) en Silvia Vinken (advocaat bij BANNING).

Elke topic wordt geïllustreerd met concrete voorbeelden en richtlijnen. Uniek is dat elke topic vanuit twee verschillende perspectieven wordt belicht. Zo komen naast de basisstelling, ook de visies van de Belgische mededingingsautoriteit (BMA), de Nederlandse praktijk en de industriële sector aan bod.

Klik hier voor meer informatie over het programma, aanmelding, enz.

Wilt u meer weten over het seminar? Stuur een mail vrijblijvend naar Silvia Vinken (LinkedIn hier en website hier)