Een wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code (“NFC”): wenselijk?

sector:

Retail & Franchise

expertise:

Mededinging & Regulering

21 oktober 2016

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft de afgelopen maanden de mogelijkheid verkend om de Nederlandse Franchise Code te verankeren in de wet. Afgelopen woensdag 12 oktober 2016 liet hij de Tweede Kamer weten een wetgevingstraject in gang te zetten om de Nederlandse Franchise Code te verankeren. Verwacht wordt dat in de loop van volgend jaar een wetsvoorstel zal worden ingediend.

Wettelijke verankering

Zoals aangeven in onze eerdere blog is franchise de afgelopen jaren herhaaldelijk negatief in het nieuws geweest. Een veel besproken onderwerp betrof de al dan niet scheve verhouding tussen franchisenemer en franchisegever. Dit alles heeft tot gevolg gehad dat Minister Henk Kamp heeft aangedrongen op zelfregulering in de franchisebranche.

Waar eerst zelfregulering de voornaamste reden was voor het opstellen van een nieuwe gedragscode in franchiseland, zo heeft de Minister nu besloten om het wetgevingstraject te starten om naleving van de Franchise Code daadwerkelijk te waarborgen. De wettelijke verankering haalt het zelfregulerende karakter van de code volledig onderuit. Daar de NFC niet branche breed wordt gedragen is het nog maar ten zeerste de vraag of de code daadwerkelijk tot minder geschillen zal leiden tussen franchisenemer en franchisegever. Te meer, nu de code niet branche specifiek is opgesteld.

Kritiek NFC

In de markt bestaat er grote weerstand tegen de NFC, met name vanuit franchisegevers en wel op inhoudelijke gronden. In de preambule van de NFC is opgenomen dat de normen in de code ertoe dienen te strekken dat “de belangen van zowel franchisenemers als franchisegevers in het kader van hun onderlinge samenwerking evenwichtig worden behartigd.” Dienen de belangen van franchisenemer en franchisegever echter wel evenwichtig te zijn? En is dit niet een kwestie van contractsvrijheid?

De franchisegever heeft meestal jarenlang geïnvesteerd in zijn franchiseformule. Een formule die franchisegever wil beschermen. Als franchisenemers vervolgens willen aansluiten bij de formule  is het logisch dat de franchisegever in het belang en ter behoud van zijn formule de franchisenemers bepaalde beperkingen en verplichtingen oplegt. Uiteraard mag hierbij niet voorbij worden gegaan aan de belangen van de franchisenemers, maar het is uiteindelijk de vrije keuze van (potentiële) franchisenemers zich wel of niet aan te sluiten   Het voornemen van Minister Henk Kamp – na beweerde misstanden bij enkele franchiseorganisaties – lijkt dan ook een ongewenste en onnodige inmenging in de contractsvrijheid van partijen.

Meer weten over franchise en de NFC?

Gebleken is dat een groot deel van de franchisegevers amper of niet op de hoogte zijn van de ontwikkelingen rondom de NFC. Indien de NFC echter geïmplementeerd wordt, kan zij een grote impact hebben op de formules en de bedrijfsvoering en de relatie tussen de formule en de franchisenemers. Mocht het zover komen, laat u dan goed informeren.

Mail vrijblijvend met onze advocaten Roxanne Hofman of Minos van Joolingen.