Is er een nieuwe franchisewet in Nederland op komst? Alles wat je moet weten!

17 februari 2016

De Minister van Economische Zaken heeft aangekondigd dat hij de Nederlandse Franchise Code, een richtlijn die hij een commissie heeft gevraagd te onderzoeken, van cruciaal belang acht voor de toekomst van de Nederlandse franchisesector. De Minister overweegt zelfs de code wettelijk verplicht te stellen, gezien de tegenstand die bestaat in de markt.

Sinds december 2014 werkt een commissie van franchisegevers en franchisenemers aan een Nederlandse Franchise Code op verzoek van de Minister van Economische Zaken. Deze commissie heeft ook onderzoek gedaan naar een goede manier om onafhankelijke geschillenbeslechting in de franchisesector mogelijk te maken, bijvoorbeeld door een geschillencommissie in te stellen.

Franchise is gebaseerd op de samenwerking tussen onafhankelijke ondernemers. Transparantie en overleg is hierbij noodzakelijk, met betrekking tot onder andere wederzijdse rechten en plichten. Volgens de Minister worden deze belangen beter beschermd met de Nederlandse Franchise Code.

Er is echter grote weerstand tegen deze code in de markt, vooral op inhoudelijke gronden. Dit werd duidelijk door het commentaar op een conceptversie van de code dat eerder verspreid werd. Met name de voorstellen rond transparantie en informatieverplichtingen, e-commerce, datagebruik en concurrentiebedingen kregen ernstige kritiek.

In een brief aan de Kamer heeft de Minister van Economische Zaken laten weten dat hij de mogelijkheden voor wettelijke bekrachtiging van de code gaat verkennen, om zo brede naleving van de code te waarborgen.

Bij BANNING Advocaten merken we dat de verhouding tussen franchisegevers en franchisenemers verslechtert als er conflicten ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de verdeling van marges, het eenzijdig opleggen van striktere contractvoorwaarden, of te optimistische omzetprognoses. Het grootste deel van de rechtspraak op het gebied van franchise gaat over dit soort problemen.

Het is belangrijk om iets te doen aan deze terugkerende problemen. Ze zetten de verhoudingen op het spel. Het regelen hiervan kan veel geld kosten en in sommige gevallen zelfs leiden tot een faillissement.

Eventuele wetgevingsprocessen zouden invloed kunnen uitoefenen op franchises die hun dossier in een vroeg stadium op orde willen krijgen; argumenten willen verzamelen; en met de juiste actoren in de politieke arena in overleg willen treden. Op basis van onze ervaring is een lobby in Den Haag effectiever als deze vroeg wordt ingezet, op basis van relevante argumenten.

Wil je op de hoogte blijven? Download dan hier onze eBooks en nieuwsbrieven. Meer weten over franchise? Neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaten Adriaan Buyserd of Roxanne Hofman.