Een nieuwe horeca-cao: is uw horecaonderneming cao-proof?

expertise:

Arbeidsrecht

22 januari 2018

Sinds 1 januari 2018 is de nieuwe horeca-cao van kracht. Daarmee wordt een cao-loze periode van bijna vier jaar afgesloten. De nieuwe cao brengt een aantal belangrijke veranderingen mee die gelden voor alle horecaondernemers. In dit artikel wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen en aangegeven wat u als horecaondernemer moet doen om cao-proof te zijn.

Arbeidsvoorwaardenreglement

Met het aflopen van de horeca-cao in april 2014 heeft Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een Model-Arbeidsvoorwaardenreglement-Horeca-KHN (AVR) opgesteld. Het was voor een horecaondernemer niet verplicht om het AVR toe te passen. De verplichting om de nieuwe horeca-cao toe passen is er wel. Alle horecaondernemers die lid zijn van KHN moeten sinds 1 januari 2018 de cao toepassen. De verwachting is dat de horeca-cao ook algemeen verbindend zal worden verklaard. Dat betekent dat niet alleen de leden van KHN, maar ook alle andere horecaondernemers de horeca-cao verplicht moeten toepassen.

De horeca-cao volgt de indeling en de begrippen van het AVR. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een vakkracht, een niet vakkracht, een invalkracht en een seizoenkracht. Dit onderscheid is van belang, omdat de hoogte van het loon en het type contract dat kan worden aangeboden daar mede van afhangt.

Wat is nieuw?

De nieuwe horeca-cao bevat meerdere wijzigingen. Naast directe en toekomstige salarisverhogingen, zijn er wijzigingen voor de inzet van flexibel personeel.

  1. Salarisverhoging. Een horecaondernemer moet uiterlijk op 1 april 2018 loon betalen conform de loontabellen uit de cao. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de vakkracht en de ‘niet vakkracht’. Een werknemer is in ieder geval een vakkracht als hij 1976 uren heeft gewerkt bij zijn eigen werkgever in een bepaalde functie. De vakkracht heeft recht op het loon conform de loontabellen. De niet vakkracht niet. De loontabellen zijn hier beschikbaar op de website van KHN.
  2. Toekomstige loonstijgingen. In de horeca-cao is ook een aantal toekomstige loonstijgingen opgenomen. Per 1 juli 2018 stijgt het loon met 1%, per 1 januari 2019 met een percentage gelijk aan de inflatie en per 1 juli 2019 weer met 1%.
  3. Flexibele inzet personeel. In de nieuwe horeca-cao is een regeling opgenomen voor seizoenkrachten en een regeling voor invalkrachten.​

    • Seizoenkracht: een seizoenkracht werkt slechts gedurende een bepaalde periode van het jaar, als daar behoefte aan is. In de arbeidsovereenkomst die u afsluit met de seizoenkracht moet u duidelijk omschrijven in welke periode (het seizoen) de medewerker werkt en welke periode niet. Uniek aan de seizoenkracht is dat kan worden afgeweken van de ketenregeling. De ketenregeling bepaalt wanneer het laatste tijdelijke contract in een keten wordt omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Wettelijk gezien begint de keten van arbeidsovereenkomsten pas opnieuw na een onderbreking van 6 maanden. Voor de seizoenkracht is dat al na 3 maanden het geval.
    • Invalkracht: Een inval- of oproepkracht is een werknemer die werkzaamheden verricht van incidentele aard. Deze hebben geen vaste omvang. De invalkracht moet op basis van de cao per jaar voor ten minste 156 uren werk worden aangeboden. Een invalkracht heeft het recht om last-minute oproepen te weigeren, bijvoorbeeld als hij al ander werk heeft aangenomen of een examen heeft.

Wat moet u doen?

De cao is per 1 januari 2018 in werking getreden. De regels gelden per direct. Voor het doorvoeren van het juiste loon aan bestaand personeel geldt echter wel een inlooptermijn. Een horecaondernemer moet uiterlijk op 1 april 2018 loon betalen conform de loontabellen uit de cao. Dit betekent dat u voor die tijd de functie-indeling op orde moet hebben. U moet bepalen welke referentiefunctie een werknemer bekleedt en of hij wordt aangemerkt als vakkracht of niet vakkracht. Het verdient ook aanbeveling om uw arbeidsovereenkomsten te laten matchen met de arbeidsvoorwaarden uit de cao.

Horeca-scan

Om u op weg te helpen uw horecaonderneming cao-proof te maken bieden wij uw organisatie de horeca-scan. Voor een bedrag van € 150,– komen wij langs voor een kennismakingsgesprek en scannen wij uw arbeidsovereenkomst(en), functie-indeling en uw eventuele personeelshandboek. Wij geven tips en suggesties en denken mee over uw flexibele schil, zodat u cao-proof verder kunt.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de horeca-scan? Neem dan vrijblijvend contact op met Jeff van Veen via 06 28 41 58 02 of j.vanveen@banning.nl.