Duitse Kartelautoriteit Beboet Verticale Prijsbinding met EUR 8,2 Miljoen: Een Diepgaande Analyse

31 augustus 2014

Op 22 augustus heeft de Duitse antikartelautoriteit een boete van maar liefst 8,2 miljoen euro opgelegd aan een matrassenleverancier. Deze leverancier had namelijk zijn verkopers een verkoopprijs opgelegd, een handeling die in strijd is met de mededingingswetgeving. Van 2005 tot 2009 kwam de matrassenleverancier met zijn dealers overeen dat zij bepaalde strategische producten niet onder een specifieke prijs mochten doorverkopen.

Volgens het mededingingsrecht is het niet toegestaan voor een leverancier om een dealer te verplichten producten voor een bepaalde prijs door te verkopen, een praktijk ook wel bekend als ‘verticale prijsbinding’. Een dealer moet in feite vrij zijn om zijn eigen verkoopprijs te bepalen, zonder directe of indirecte beperkingen van de leverancier, zoals bijvoorbeeld het afhankelijk maken van bonussen of kortingen van de gehanteerde prijs of het dreigen met leveringsstop bij niet respecteren van een bepaald prijsniveau. Een leverancier mag echter wel adviesverkoopprijzen verstrekken.

In het specifieke geval hierboven handhaafde de Duitse matrassenleverancier verkoopprijzen in individuele gesprekken met onafhankelijke dealers. Er was een algemene afspraak tussen de leverancier en dealers om niet onder een bepaalde prijs door te verkopen. Deze afspraak was van toepassing op zowel online als offline verkopen.

Antikartelautoriteiten in landen zoals Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Denemarken en Polen hebben in de afgelopen jaren diverse leveranciers (veelal van bekende merken) beboet of vervolgd voor praktijken zoals verticale prijsbindingen of het beperken van online verkoop.

Een leverancier heeft zeker enige vrijheid in het inrichten van zijn of haar distributiesysteem, maar deze vrijheid is niet illimitaat. De Duitse antikartelautoriteit maakt dit duidelijk met de recente boete aan de matrassenleverancier.

Wil je meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met Minos van Joolingen via m.vanjoolingen@www.banning.nl.

Wil je op de hoogte blijven van dergelijke gebeurtenissen? Download dan hier onze eBooks en nieuwsbrieven.