Deze week Europese “cookie-sweep”: voldoet uw website aan de eisen? De eerste last onder dwangsom is al opgelegd!

expertise:

Intellectueel Eigendomsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

15 september 2014

De privacyautoriteiten in Europa hebben aangekondigd dat zij in de week van 15 tot 19 september 2014 grootschalige controles uit zullen voeren op de naleving van cookieregelgeving op websites. Ondernemingen doen er goed aan hun websites te controleren op de naleving van de cookieregels, want het handhaven van deze regels is nu echt begonnen. De Autoriteit Consument en & Markt (ACM) heeft op 15 juli 2014 ook de eerste last onder dwangsom opgelegd aan NPO voor het overtreden van de cookieregels.

De Nederlandse cookiewetgeving is weliswaar gebaseerd op de Europese e-Privacyrichtlijn, maar is de strengste binnen de Europese Unie. In de Telecommunicatiewet (Tw) staan de regels voor het gebruik van cookies. Daaruit volgt dat cookies die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de website niet mogen worden geplaatst op de apparatuur van de gebruiker, tenzij deze daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Daarnaast dient de gebruiker duidelijk en volledig te worden geïnformeerd over het gebruik van cookies op de website. Het toezichthoudend orgaan op naleving van de Tw is de ACM. Bovendien gelden voor cookies óók de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), omdat met de meeste cookies persoonsgegevens worden verwerkt. De controle op de naleving van deze wet geschiedt door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Het eerste rapport dat verscheen over een schending van de Wbp bij het gebruik van cookies werd op 13 mei 2014 gepubliceerd door het CBP. Zie ons eerdere artikel met daarin tevens uitleg over de Nederlandse cookieregels. In onze zomereditie van de Privacy nieuwsflits hebben we u bericht dat het CBP ook de NPO op de vingers had getikt voor het overtreden van de cookieregels, zie hier. Vervolgens heeft ACM de NPO een last onder dwangsom opgelegd, omdat NPO nog steeds niet voldeed aan de cookieregels. Dat betekent dat NPO een boete kan verbeuren van € 25.000,- per week indien de overtredingen niet binnen een maand zijn beëindigd. Dit zijn de eerste voorbeelden van handhaving van de Nederlandse cookieregels.

Nu is aangekondigd dat de Europese privacyautoriteiten grootschalig websites zullen gaan controleren op naleving van de cookieregels, is het verstandig om na te gaan of uw website voldoet aan de vereisten van ondubbelzinnige toestemming en informatieverstrekking. De handhavende autoriteiten zijn in ieder geval van mening dat de bedrijven inmiddels voldoende tijd hebben gehad om aan de cookiesregels te voldoen en zullen dus meer en meer handhavend optreden.

Voor veelgestelde vragen over de cookieregels van ACM klik hier.