De verknochtheid van een ontslagvergoeding

expertise:

Familie- & Erfrecht

27 juni 2018

Artikel 1:94 lid 5 BW bepaalt: ‘Goederen en schulden die aan een van de echtgenoten op enigerlei wijze bijzonder verknocht zijn, vallen slechts in de gemeenschap voor zover die verknochtheid zich daar niet tegen verzet.’. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad hangt het antwoord op de vraag of een goed op enigerlei wijze bijzonder verknocht is en, zo ja, in hoeverre die verknochtheid zich ertegen verzet dat het goed in de gemeenschap valt, af van de aard van dat goed, zoals deze aard mede door de maat­schappelijke opvattingen wordt bepaald. De Hoge Raad heeft inmiddels vier uitspraken gewe­zen, waarin de verknochtheid van een ontslagvergoeding centraal stond. In de uitspraken van de Hoge Raad is een duidelijke rechts­ontwikkeling zichtbaar.

Thomas Subelack schreef hier een artikel over in het Tijdschrift Relatierecht en Praktijk (nummer 4, juni 2018).

Klik hier voor de volledige publicatie.