De mogelijkheden en beperkingen van het inperken van internetverkoop: staat er eindelijk duidelijkheid op stapel?

25 april 2016

Het Gerechtshof in Frankfurt heeft een belangrijke vraag gesteld aan het Europese Hof van Justitie: kunnen bedrijven de verkoop van hun producten via online marktplaatsen zoals Amazon en eBay beperken?

Zaak Coty: de rol van de prejudiciële vraag

Dit juridisch dilemma ontstond uit een geschil tussen de producent van parfum en cosmetica, Coty, en een van haar distributeurs, Parfümerie Akzente. Coty hanteert een selectief distributiesysteem waarin ze distributeurs verbiedt om haar producten via online marktplaatsen te verkopen. De vraag die nu aan het Europese Hof van Justitie wordt gesteld, is of een algeheel verbod op het verkopen via geselecteerde websites is toegestaan, ongeacht of de verkoper aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet.

Mededingingsbeleid vs online verkoop

Met de opkomst van e-commerce zijn producenten en retailers geconfronteerd met freerider-problemen. Ze investeren tijd en geld in merkbekendheid en winkels, terwijl online concurrenten dezelfde producten goedkoper kunnen verkopen door het vermijden van deze kosten, toch profiteren ze van de merkbekendheid. Afspraken over het verkopen via het internet kunnen conflicteren met de mededingingswetten.

Belangstelling vanuit de EU

Afgelopen jaar, heeft de Europese Commissie een sectoronderzoek gestart naar e-commerce en eventuele beperkingen op grensoverschrijdende handel. Voorlopige bevindingen tonen aan dat “geo-blocking”, het blokkeren van online aankopen door buitenlandse consumenten, vaak voorkomt in Europa. Soms ontstaan deze blokkades vanwege contractuele afspraken met leveranciers, die deze beperkingen opleggen aan hun distributeurs. Of deze afspraken in strijd zijn met het mededingingsbeleid, wordt nog onderzocht door de Commissie.

Impact

De vraag gesteld aan het Hof van Justitie komt op een moment waar meer duidelijkheid nodig is over welke afspraken betreffende online verkoop zijn toegestaan. Reeds is besloten dat een totaalverbod op online verkoop niet is toegestaan. Het opleggen van kwaliteitseisen aan de online verkoop wel, zolang deze gelijkwaardig zijn aan die gegeven aan fysieke winkels. De vraag blijft of het restricties op online marktplaatsen ook hieronder vallen.

Het antwoord op deze specifieke vraag kan een implicatie hebben op andere lopende onderzoeken en procedures.

Wil je meer weten?

Voel je vrij om te mailen met Minos van Joolingen (LinkedIn hier en website hier) of Esra van der Wolk (LinkedIn hier en website hier).

Blijf op de hoogte

Download onze ebooks en nieuwsbrieven hier.