D66 en VVD willen automatisch gezag voor ongehuwde partner

expertise:

Familie- & Erfrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

17 november 2016

Gehuwde ouders hebben automatisch het gezag over hun kind. Dat geldt niet voor ongehuwde ouders. De ongehuwde vader/duomoeder die zijn of haar kind erkent, verkrijgt namelijk niet automatisch het gezag over het kind (*1). Voor het verkrijgen van ouderlijk gezag moet de ongehuwde partner namelijk nog een extra stap zetten. Het ouderlijk gezag is namelijk niet aan de erkenning gekoppeld. De ongehuwde partner oefent alleen het ouderlijk gezag uit, als het verzoek hiertoe door de griffier van de rechtbank is aangetekend in het gezagsregister. Dit terwijl de biologische moeder van het kind wel automatisch het gezag verkrijgt. 

De politieke partijen D66 en de VVD vinden dat niet meer van deze tijd. Steeds meer kinderen worden namelijk niet uit een huwelijk geboren. Bovendien zijn veel ongehuwde ouders er niet van op de hoogte dat zij – na het erkennen van hun kind – ook het gezag moeten aanvragen. Dat kan bij het einde van de relatie of overlijden van de biologische moeder tot juridische problemen leiden. D66 en VVD hebben daarom op 15 november 2016 een wetsvoorstel ingediend dat mogelijk moet maken dat ook de ongehuwde partner automatisch het gezag verkrijgt. 

Naast het feit dat het wetsvoorstel voorziet in meer gelijkheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders en tussen de moeder en vader/duomoeder, waarborgt het ook het belang van een kind om door beide ouders te worden opgevoed. De relatievorm van de ouders mag daarin volgens D66 en VVD geen verschil in maken. 

Er zijn situaties denkbaar waarin het niet mogelijk of wenselijk is dat de ongehuwde partner het gezag over een kind verkrijgt. Zo kan de ongehuwde partner niet bevoegd zijn om het gezag uit te oefenen. Daarnaast kunnen de ouders het er met elkaar over eens zijn dat de ongehuwde partner geen gezag toekomt. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal deze uitzonderingen moeten toetsen.

Het automatisch verkrijgen van het gezag na erkenning zal alleen gelden voor de gevallen na de inwerkingtreding van de wet. Alle ouders die een kind hebben gekregen en erkend voor de inwerkingtreding van de wet, blijven vallen onder de huidige regelgeving. 

Lees het wetsvoorstel en de memorie van toelichting hier:

Wetsvoorstel

Memorie van toelichting

 

——–

(*1) Er bestaat verschil tussen het erkennen van een kind en het hebben van gezag over een kind. Erkenning gaat over de vraag van wie een kind juridisch afstamt. Daaruit ontstaat onder andere een onderhoudsplicht, een erfrechtelijke relatie en een recht op omgang. Het gezag ziet op de zeggenschap over een kind, met andere woorden de bevoegdheid om beslissingen over de opvoeding van een kind te nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan medische beslissingen.