Commissie publiceert beleidsbrief over schadevergoeding bij overtreding van mededingingsrecht

15 januari 2015

Deze maand heeft de Europese Commissie een kort vier pagina’s tellende beleidsbrief uitgebracht over Richtlijn 2014/104/EU. De nieuwe Schadevergoedingsrichtlijn maakt het makkelijker voor slachtoffers van overtredingen van de antitrustwetgeving, inclusief prijsafsprakenkartels, om schadevergoeding te claimen. EU-lidstaten moeten de nieuwe Schadevergoedingsrichtlijn tegen 27 december 2016 implementeren.

De nieuwe Richtlijn 2014/104/EU over acties voor schadevergoeding bij overtredingen van het mededingingsrecht (de Richtlijn)1 maakt het veel makkelijker voor slachtoffers van overtredingen van het mededingingsrecht om schadevergoeding te claimen. Hierdoor krijgen slachtoffers onder meer gemakkelijker toegang tot het bewijs dat zij nodig hebben om de door hen geleden schade aan te tonen, en krijgen zij meer tijd om hun claims in te dienen. Tot nu toe was het moeilijk om dit recht in de praktijk uit te oefenen, behalve voor de grootste bedrijven. Door de procedures in heel Europa te harmoniseren, wordt het instellen van rechtsvorderingen om verliezen te verhalen een realistische optie voor kleinere bedrijven, KMO’s en consumenten.

De Richtlijn is bedoeld om een doeltreffender handhaving van de EU-mededingingsregels in het algemeen te bereiken: zij stemt de wisselwerking tussen privaatrechtelijke vorderingen tot schadevergoeding en publieke handhaving op elkaar af, en behoudt de aantrekkelijkheid van de instrumenten die door de Europese en nationale mededingingsautoriteiten worden gebruikt, met name clementie- en schikkingsprogramma’s.

De Commissie merkte op dat ‘het overgrote deel’ van de grote schadevorderingen op grond van de mededingingswet op dit moment aanhangig wordt gemaakt in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Een recente publicatie in het Journal of European Competition Law & Practice (JECLAP) toont antitrust-proceduren in die drie rechtsgebieden van juli 2013 – juli 2014.

Bent u het slachtoffer van een kartel of een andere overtreding van de antitrustwetgeving?

Neem gerust contact op met Minos van Joolingen (Contact, LinkedIn) of Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn)

Wilt u meer weten?

U kunt hier onze e-books en nieuwsbrieven downloaden (in het Nederlands)