Boetes voor EDEKA en meubelmakers voor verticale prijsbinding in Duitsland

11 januari 2017

Recent kregen twee Duitse EDEKA supermarkten boetes opgelegd voor het afstemmen van prijzen van bier met een bierbrouwerij. Ook kregen vijf meubelproducenten boetes voor het opleggen van prijzen.

Overtreding EDEKA

De twee supermarkten kregen een boete opgelegd van EUR 18,3 miljoen voor het afstemmen van prijsstijgingen van bier tussen 2006 en 2009. De brouwerij, Anheuser Busch InBev Germany Holding GmhB (‘InBev’), coördineerde de prijsstijgingen van de concurrerende supermarkten en kreeg hiervoor al eerder een boete opgelegd.

Overtreding meubelproducenten

Vijf meubelproducenten (Aeris, Hülsta-Werke Hüls, Kettler, Rolf Benz en Zebra Nord) en vier werknemers kregen in totaal boetes van EUR 4,43 miljoen voor het opleggen van prijzen aan verkopers. De producenten oefende druk uit op prijsvechters om het prijsniveau van de door hen geproduceerde meubels te beïnvloeden. Zij deden dit met name door levering aan bepaalde retailers te weigeren of daarmee te dreigen indien de retailers zich niet aan de gewenste prijzen hielden.

Verticale prijsbinding

Onder het kartelverbod is het een producent verboden om aan een distributeur of retailer voor te schrijven voor welke prijs die zijn producten mag doorverkopen (‘verticale prijsbinding’). Een leverancier mag dit evenmin bereiken door kortingen of bonussen afhankelijk te stellen van een bepaald prijsniveau van de distributeur of retailer. Het geven van advies- of maximumprijzen is in beginsel wel toegestaan, zolang het in de praktijk niet gaat om bindende prijzen (bijvoorbeeld doordat er druk wordt uitgeoefend om aan die prijzen te voldoen).

Grootschalig onderzoek levensmiddelensector

De boetes voor EDEKA vormen het sluitstuk in een van de meest omvangrijke onderzoeken in de geschiedenis van de Duitse kartelwaakhond naar overtredingen van de mededingingsregels in de levensmiddelensector. In totaal werden er 38 boetes uitgedeeld aan 27 bedrijven voor een bedrag van EUR 260,5 miljoen. In sommige zaken speelden zowel afspraken tussen producenten als afspraken tussen producenten en retailers een rol.

Voor verticale prijsbinding werd in totaal 112 miljoen euro aan boetes opgelegd aan 11 bedrijven, waaronder InBev en verschillende retailers. Zie voor eerdere boetes voor verticale prijsbinding tussen producenten en verkopers met betrekking tot het opleggen van prijzen van snoep, koffie en chocolade onze eerdere blog en de eerdere nieuwsberichten van het Bundeskartellamt over verticale prijsbinding bij bier en diverse andere producten.

Koploper Duitsland

Naast Engeland, is Duitsland koploper in het beboeten van verticale prijsbinding. Zie onder andere onze eerdere blogs over boetes in Duitsland voor verticale prijsbinding (United Navigation, Recticel, Metzeler Schaum, LEGO).  De voorzitter van het Bundeskartellamt geeft in het persbericht over de boetes aan EDEKA aan dat verticale prijsbinding in de toekomst een belangrijk onderdeel van haar activiteiten zal blijven. Tevens kondigt de kartelwaakhond aan dat de uitkomsten van het grootschalige onderzoek zullen worden gepubliceerd in de vorm van richtlijnen over verticale prijsbinding in de levensmiddelensector.

Aanbeveling

In Nederland zijn er (nog) geen boetes uitgedeeld voor verticale prijsbinding. De Nederlandse kartelwaakhond lijkt tot op heden een mildere houding ten aanzien van verticale prijsbinding aan te nemen. Bedrijven doen er goed aan rekening te houden met verticale prijsbinding, met name wanneer zij grensoverschrijdend zaken doen.

Meer weten?  

Mail vrijblijvend met Minos van Joolingen (LinkedIn hier en website hier) of Esra van der Wolk (LinkedIn hier en website hier).

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.