Verlaging van de boete voor ENI paraffinewas kartel tot EUR 18,2 miljoen: een diepgaande blik op de zaak

14 december 2014

Het EU-Gerecht, de Europese rechtbank in eerste aanleg, heeft alle beroepen die voorafgaand aan het paraffine-waskartel werden ingediend, verworpen. Op één uitzondering na, namelijk het beroep van de Italiaanse karteldeelnemer ENI. Het is ENI gelukt om aan te tonen dat de Europese Commissie rekenfouten had gemaakt in haar besluit om een boete op te leggen. Als resultaat hiervan heeft het Gerecht de kartelboete van ENI, die oorspronkelijk EUR 29,1 miljoen bedroeg, verlaagd naar EUR 18,2 miljoen.

In het boetebesluit van de Europese Commissie uit 2008 kregen negen bedrijven in totaal voor EUR 676 miljoen aan kartelboetes opgelegd. Onder deze bedrijven vallen Repsol, ExxonMobil, Total en Sasol. De kartelwaakhond beschuldigde deze bedrijven ervan de prijzen van paraffine-was tussen 1992 en 2005 kunstmatig hoog te houden. Dit kartel werd openbaar gemaakt doordat Shell een clementieverzoek indiende. Shell gaf informatie aan de toezichthouder en kreeg in ruil hiervoor korting op de boete of werd zelfs volledig vrijgesteld van het betalen van de boete.
Op 12 december 2014 verwierp het EU-Gerecht alle beroepen, met uitzondering van het beroep van ENI. Het is ENI, de Italiaanse producent, gelukt om succesvol te betogen dat de boete van EUR 29,1 miljoen, die door de Europese Commissie was opgelegd, op een onjuiste manier was berekend. De boete werd verlaagd met meer dan EUR 10 miljoen naar uiteindelijk EUR 18,2 miljoen. Repsol uit Spanje, het Duitse bedrijf Tudapetrol en Hansen & Rosenthal Group hadden minder geluk. Zij ontvingen geen verlaging op hun boetes.

Eerder in 2013 en 2014 behandelde het EU-Gerecht al een aantal beroepen in hetzelfde kartel. Het Gerecht halveerde de boete voor Sasol, die oorspronkelijk EUR 318 miljoen bedroeg. Ook Esso, RWE en Total waren succesvol bij het verminderen van hun kartelboetes.

De dossiers van het paraffine-waskartel laten zien dat karteldeelnemers die een boete hebben gekregen, met de juiste feiten en argumenten potentieel honderden miljoenen euro’s aan boetevermindering kunnen ontvangen. Het is dus belangrijk om voor te sorteren bij de mogelijkheid van een boetebeschikking op de normen die de rechter hanteert.

Paraffine-was wordt onder andere gebruikt in kaarsen, papier en chemische eindproducten.

Heeft u vragen over boetevermindering?
Voor meer informatie kunt u vrijblijvend mailen met Minos van Joolingen ( Contact, LinkedIn) of Adriaan Buyserd( LinkedIn).

Wilt u op de hoogte blijven?
Download dan onze eBooks en nieuwsbrieven hier.