Bewijsaanbod. Eis van voldoende specificatie.

21 januari 2014

Uitgangspunt is dat wanneer een bewijsaanbod betrekking heeft op precies de kern van het geschil, de rechter niet te snel om zo’n bewijsaanbod heen mag gaan. In het geval sprake is van een aanbod tot het leveren van tegenbewijs is voorts specificatie van het bewijsaanbod niet vereist. In ogenschouw dient echter te worden gehouden dat de rechter in beginsel voorbij mag gaan aan een aanbod om schriftelijk bewijs in het geding te brengen. 

Klik op onderstaande bijlage om de annotatie, geschreven door Paula Kemp, te lezen. 

​​ (JIN januari 2014 nr. 1 – HR 22-11-2013)