Bestuursrechtelijke complicaties voor de verhuurder

22 december 2016

Bestuursrechtelijke complicaties voor de verhuurder en hoe hennep telende huurders bestuursrechtelijke risico’s voor verhuurders opleveren. 

Een belangrijk uitgangspunt van verhuurders bij het sluiten van (bedrijfs)huurovereenkomsten is dat de huurder verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen. Een verhuurder wil niet geconfronteerd worden met kosten of aansprakelijkheden voor wat de huurder in het gehuurde doet. 

In het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte gaat Egbert Schelhaas in op de vraag of dit in alle gevallen geldt. Hierbij ligt de nadruk op bestuursrechtelijke sancties in verband met het handelen van de huurder. Verder wordt ingegaan op de vraag of deze risico’s kunnen worden beperkt door, ten opzichte van de meest recente ROZ algemene voorwaarden, extra bepalingen in de huurovereenkomst op te nemen.