Begrotingsakkoord: sociaal akkoord versneld ingevoerd

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

30 oktober 2013

In april dit jaar hebben wij u een nieuwsbrief gestuurd over het bereikte Sociaal akkoord op 11 april 2013 tussen het kabinet en de sociale partners. Daarin zijn in hoofdlijnen de maatregelen op het bied van arbeidsrecht geschetst. Deze nieuwsbrief kunt u terugvinden op onze site onder publicaties. In het begrotingsakkoord van 11 oktober 2013 is afgesproken dat enkele maatregelen uit het sociaal akkoord versneld worden ingevoerd. De belangrijkste aanpassingen voor het arbeidsrecht en sociale zekerheid worden hieronder op een rij gezet. 

  • De modernisering van het ontslagrecht wordt ingevoerd per 1 juli 2015 in plaats van 1 januari 2016. 
  • Deze modernisering houdt kort samengevat in dat de twee ontslagroutes – UWV of kantonrechter- blijven bestaan maar dat de route wordt bepaald door de reden voor het ontslag. Bij een dienstverband van twee jaar of langer is de werkgever verplicht een transitievergoeding te betalen. De transitievergoeding bedraagt over de eerste 10 dienstjaren 1/3 maandsalaris per dienstjaar en vanaf het 10 dienstjaar ½ maandsalaris per dienstjaar met een maximum van €75.000,= bruto of een jaarsalaris als dat hoger is.
  • De maatregelen ter bescherming van de flexwerkers worden ook een half jaar eerder ingevoerd. Het voorstel om maximaal 3 tijdelijke contracten in 2 jaar te mogen sluiten (nu 3 jaar) wordt per 1 juli 2014 ingevoerd. Flexwerkers komen hierdoor eerder in aanmerking voor een vast contract.
  • Per 1 januari 2015, één jaar eerder dan beoogd, moet een werkloze na 6 maanden passende arbeid (nu 12 maanden) onder zijn niveau accepteren.
  • De verplichting voor bedrijven om een 0,5 % arbeidsgehandicapten in dienst te nemen komt in 2015 al in beeld. In het sociaal akkoord zou dit pas vanaf 2016 gelden.

In november stuurt het kabinet nog een voorstel aan de Tweede Kamer hoe langer doorwerken (na AOW-leeftijd) kan worden bevorderd, belemmeringen kunnen worden weggenomen, maar tegelijkertijd harmonie met jeugdigen kan worden bereikt en er komt ook een onderzoek naar knelpunten van loondoorbetaling bij ziekte en het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico voor werkgevers. Wij volgen de ontwikkelingen en houden u op de hoogte.