Banning International – Laatste Update over Brexit | Cruciale Informatie en Actueel Nieuws: Hollandse Blogpost van Ongeveer 100 Tekens

10 september 2020

Op 30 juni 2020 is de nieuwe Franchisewet goedgekeurd door de Eerste Kamer van het Nederlandse parlement. De verwachting is dat deze wet op 1 januari 2021 in werking zal treden. De bepalingen in deze wet rondom goodwill, non-concurrentie en tussentijdse wijzigingen aan de franchise formule worden vanaf 1 januari 2023 van kracht. Dit houdt in dat franchisegevers slechts een korte tijd hebben om hun huidige contracten in overeenstemming te brengen met de dwingende bepalingen van de nieuwe Franchisewet.

Voor internationale organisaties is actie vooral urgenter, aangezien de nieuwe Franchisewet Nederlandse franchisenemers het recht geeft om de principes van de wet op te eisen. Dit is het geval ongeacht het gekozen recht in de franchiseovereenkomst. Het is daarom geadviseerd om bestaande franchiseovereenkomsten aan te passen om te voldoen aan dwingend recht en zo de mogelijk ernstige financiële gevolgen van de nieuwe Franchisewet te minimaliseren.

De nieuwe Franchisewet regelt in het kort de (pre-)contractuele relaties waarbij een franchisegever aan een franchisenemer, tegen betaling, het recht en de verplichting geeft om een franchise formule te exploiteren. Volgens deze wet hebben beide partijen onder andere de verplichting om uitvoerige informatie te verstrekken in de pre-contractuele fase. Ook worden ze verplicht om informatie te delen over voorgestelde wijzigingen in de overeenkomst, verwachte investeringen van de franchisenemer, kennisgeving van het gebruik van een afgeleide formule en dergelijke.

De nieuwe Franchisewet is van toepassing als de franchisenemer in Nederland is gevestigd, ongeacht het gekozen recht in het contract. Dus, zelfs als de partijen gerechtigd zijn om een ander van toepassing zijnde recht te kiezen, zal de nieuwe Franchisewet voorrang hebben, als de franchisenemer in Nederland is gevestigd.

Heeft u vragen of heeft u meer informatie nodig? Neem dan gerust contact op met [Paula Kemp](https://www.banning.nl/team/mr-p-c-m-paula-kemp).