Banning en Maverick Advocaten staan executiehandelaren bij in beroepsprocedures ACM boetes

expertise:

Mededinging & Regulering

05 november 2015

Banning N.V. (Silvia Vinken) en Maverick Advocaten (Martijn van de Hel) staan 55 handelaren in executiewoningen bij in de beroep- en hoger beroepsprocedures bij de rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven tegen de boetes die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft opgelegd voor vermeende samenspanning bij executieveilingen. Op 2 november 2015 zijn de zittingen bij de rechtbank Rotterdam van start gegaan.