VERBIEDEN dagvoorzitter Competitiewet Week in Cambridge: Een diepgaande analyse en discussie

01 maart 2015

Martijn Jongmans treedt namens BANNING Advocaten op als dagvoorzitter voor de 17e IBC Legal EU Conferentie over Mededingingsrecht in Cambridge.

Gedurende een week in augustus zullen 20 specialisten op het gebied van Europees mededingingsrecht hun meest recente inzichten delen met hun (internationale) vakcollega’s. Martijn Jongmans, vertegenwoordigend namens BANNING, zal als dagvoorzitter optreden tijdens de slotdag.

Vanaf 10 augustus 2015 zal de Cambridge University gastheer zijn voor alle deelnemers. Downing College biedt gedurende een week onderdak voor bijscholing en netwerkmogelijkheden. Het programma heeft betrekking op een breed scala aan mededingingsrechtelijke onderwerpen, waaronder artikelen 101 en 102 VWEU, EU concentratiecontrole, kartels, horizontale en verticale overeenkomsten, IE, staatssteun, privaatrechtelijke handhaving en economische principes.

We verwijzen u graag door naar de website van IBC voor het volledige programma.