BANNING Cassatie: Verbintenissenrecht

expertise:

Cassatie

15 december 2017

Verbintenissenrecht. Ondeugdelijke uitvoering van aannemingsovereenkomst? Is ingebrekestelling vereist of is verzuim ingetreden door verstrijken van termijn dan wel door mededeling van de schuldenaar (art. 6:83, onder a en onder c, BW van Curaçao)?

ECLI:NL:HR:2017:3144, 15 december 2017, nr. 16/05475

Klik hier voor de volledige uitspraak.