BANNING cassatie: Personen- en familierecht. Definitieve beëindiging alimentatieverplichting binnen twaalfjaarstermijn (art. 1:157 lid 4 BW).

expertise:

Cassatie

04 mei 2018

Partneralimentatie. Hoge motiveringseisen; maatstaf. Belang van ‘afnemen’ of ‘vervallen’ van lotsverbondenheid; HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2058, NJ 2014/143. Vereiste behoedzaamheid bij beëindiging op datum in verleden.

ECLI:NL:HR:2018:695, 4 mei 2018, nr. 17/02828

Klik hier voor de volledige uitspraak.