Banning Cassatie: Verbintenissenrecht.

expertise:

Cassatie

17 april 2020

Arbeidsongeval van uitzendkracht waarvoor inlener aansprakelijk is.

Uitzendbureau is eigenrisicodrager voor de Ziektewet (art. 63a ZW). Uitzendbureau zoekt regres op inlener ter zake van betaalde ZW-uitkeringen en re-integratiekosten. Kan inlener zich op verhaalsbescherming van art. 52b ZW beroepen?

ECLI:NL:HR:2020:739, 17 april 2020, 19-02439.

Lees hier de volledige uitspraak.