Automotive nieuws: Boete voor Opel in Denemarken en vervolgschadeclaims in kogellager- en vrachtwagenkartel

20 november 2016

In de afgelopen weken is er veel gebeurd op het gebied van mededingingsrecht in de autobranche. Hierbij een kort overzicht.

Opel Denemarken kreeg op 8 november een boete van maar liefst 8,25 miljoen euro opgelegd wegens het overtreden van het kartelverbod. Dealers werden gedwongen om tweedehands lease, huur en showroom auto’s voor vastgestelde prijzen door te verkopen. Dit soort van verticale prijsbinding is strijdig met de mededingingswet. Opel informeerde de Deense mededingingsautoriteit zelf over de overtreding. Deze zelfaangifte werd meegenomen in het bepalen van de hoogte van de boete.

Daarnaast startte de Duitse autoproducent BMW vorige week een procedure in Londen tegen drie deelnemers van het zogenaamde kogellagerkartel: NSK, NTN en SKF. BMW wil vergoed worden voor de schade die zij hebben geleden als gevolg van dit zeven jaar durende kartel. In 2014 werden de karteldeelnemers al beboet door de Europese Commissie voor het manipuleren van prijzen in de kogellagermarkt.

BMW is niet de enige die een dergelijke procedure in gang zet. Ook PSA Groupe vocht eerder al op dezelfde manier voor een vergoeding. Het lijkt erop dat BMW actief schadeclaims claimt van eerder beboete karteldeelnemers. Recentelijk bereikte BMW nog een schikking met Pilkington, één van de deelnemers aan het autoglaskartel.

Daarnaast speelt ook het vrachtwagenkartel nog steeds een rol. De deelnemers hiervan ontvingen in juli van dit jaar een recordboete van maar liefst 2,9 miljard euro. Hierbij blijft het mogelijk niet bij. In Engeland overweegt de Road Haulage Association, een vereniging voor goederenvervoer over de weg, om een massaschadevordering te starten.

Het Nederlandse en het Europese kartelverbod worden zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk nageleefd. Publiekrechtelijk geschiedt dit via de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie, die boetes kunnen opleggen. Privatrechtelijk stellen slachtoffers van een kartel schadeclaims in.

In 2014 heeft de Europese Commissie een Richtlijn uitgebracht die het makkelijker zou moeten maken voor slachtoffers om schade te claimen. Nederland implementeerde deze Richtlijn via de Implementatiewet privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht.

Mocht je meer willen weten, neem dan gerust contact op met Minos van Joolingen: [email] en/of Esra van der Wolk: [email].

Voor updates met betrekking tot dit onderwerp, download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.