Alstom moet kartelschade van 14,1 miljoen Euro aan klant vergoeden: Wat ging er mis?

14 juni 2015

Het Franse bedrijf Alstom veroordeeld door Rechtbank Gelderland

De Rechtbank Gelderland heeft het Franse bedrijf Alstom veroordeeld om de prijsopslag terug te betalen. Deze werd door hen in rekening gebracht aan het Nederlandse netwerkbedrijf TenneT en aanverwanten tijdens hun deelname aan een wereldwijd kartel. Alstom moet dus EUR 14,1 miljoen in de vorm van schadevergoeding betalen.

Enkele jaren geleden, stelde het Hof van Justitie van de EU vast dat Alstom, ABB en een aantal andere multinationals rondom de eeuwwisseling inderdaad een wereldwijd kartel vormden betreffende Gas Geïsoleerd Schakelmateriaal (een zwaar elektrisch materiaal voor elektriciteitsstations). TenneT en aanverwanten (of althans een rechtsopvolger ervan) waren destijds klanten bij het kartel.

Nu eisen TenneT en aanverwanten in meerdere procedures voor diverse Nederlandse rechtbanken een schadevergoeding voor de door hen geleden kartelschade. Dit zijn zogeheten “follow-on claims”, die volgen op de onherroepelijke uitspraak dat er sprake was van een kartel.

Vergelijkbare procedures worden steeds vaker ingezet, passend bij de huidige Europese trend. Deze trend omvat vaak serieuze bedragen, zoals bijvoorbeeld de kartelclaim van Deutsche Bahn (USD 3 miljard). In dit specifieke geval, moeten Alstom en aanverwanten EUR 14,1 miljoen aan schadevergoeding betalen.

Het argument van TenneT en aanverwanten dat een mogelijke prijsoplaag naar hun eigen klanten doorgerekend zou zijn, en zij dus in feite geen (of minder) schade hebben geleden, werd voor ongeldig verklaard. Volgens de rechtbank zijn ze vanwege de omstandigheden van het geval niet waarschijnlijk om hun eigen schadevorderingen in te dienen.

Vervolg van de zaak

Dit eindvonnis gaat verder op het eerdere tussenvonnis van 24 september 2014, alsook het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 2 september 2014 in de zaak tegen ABB.

Hoewel de rechtbank aangeeft dat het geschil tussen TenneT en aanverwanten en Alstom en aanverwanten ten einde dient te komen (“lites finiri oportet”), is dit eindvonnis slechts een uitspraak in eerste aanleg. Beide partijen hebben nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan.

Wil je op de hoogte blijven?

Download dan hier onze eBooks en nieuwsbrieven.

Wil je meer weten over dit besluit en de implicaties voor jouw bedrijf?

Vrijblijvend mailen kan altijd met Martijn Jongmans (Contact, LinkedIn) of met Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn).