Alexander Italianer – De Top Ambtenaar van de Europese Unie (EU)

23 juni 2015

Inhoud:

Op 15 december 2014 maakte het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) via een persbericht bekend dat Google een sanctie opgelegd had gekregen wegens de schending van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Google kreeg tot 27 februari 2015 de kans om aan drie specifieke voorwaarden te voldoen. Indien zij hier niet aan voldeden, kon het bedrijf vanaf 1 maart 2015 een boete van €60.000,- per dag krijgen, oplopend tot een maximum van €15 miljoen.

In 2012 implementeerde Google nieuwe privacyvoorwaarden. Als reactie hierop begonnen Europese privacytoezichthouders een onderzoek naar de naleving van de Europese privacyregels door Google. Het CBP voerde ook een nationaal onderzoek uit op basis van de Wbp. Uit dit onderzoek bleek dat Google persoonlijke data van internetgebruikers combineerde om gepersonaliseerde advertenties te tonen, zonder daar een wettelijke basis voor te hebben. Verder was Google in overtreding van de Wbp doordat ze gebruikers onvoldoende informeerden, en schonden zij de Telecommunicatiewet door tracking cookies te plaatsen zonder toestemming.

In de ‘Last onder dwangsom‘, eiste het CBP dat Google aan de volgende drie punten zou voldoen:

  1. Ze moesten expliciete toestemming krijgen van gebruikers om persoonsgegevens uit diverse Google-diensten te combineren;
  2. Ze moesten gebruikers duidelijk en consequent informeren over welke persoonsgegevens Google gebruikt;
  3. Ze moesten aan gebruikers duidelijk maken dat YouTube onderdeel is van Google.

Als Google niet aan deze eisen voldeed, kon het bedrijf een boete van €20.000,- per dag per overtreding ontvangen, met een maximum van €5 miljoen per overtreding, oplopend tot in totaal €15 miljoen.

Google had tot eind februari 2015 de tijd om deze overtredingen te stoppen door aan deze eisen te voldoen. Vervolgens zou het CBP controleren of Google aan alle eisen voldeed.

Geïnteresseerd om meer te leren over privacybescherming?

Stuur een vrijblijvende e-mail naar Monique Hennekens (contactgegevens hiernaast).