Air Baltic: Vergoedingsclaims van Werkgevers voor Vertragingen in de Vlucht

28 februari 2016

Het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) heeft geoordeeld dat een werkgever bij een luchtvaartmaatschappij een schadeclaim mag indienen als werknemers op een internationale vlucht vertraagd zijn. Dit oordeel komt voort uit een zaak waarbij Air Baltic verantwoordelijk werd gehouden voor de extra kosten die een werkgever moest maken vanwege vertraging.

Het begon allemaal met een onderzoeksdienst uit Litouwen die vroeg hoe het “Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer”, beter bekend als het Verdrag van Montreal, moest worden uitgelegd. Dit verdrag, dat in 1999 door de EU is goedgekeurd, was van toepassing omdat de werkgever extra kosten had gemaakt nadat twee werknemers een aansluitende vlucht hadden gemist door vertraging.

De onderzoeksdienst wilde deze schade verhalen op Air Baltic. In eerste instantie werd Air Baltic door de Litouwse rechter veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van omgerekend ongeveer 338 euro. In hoger beroep bleef dit oordeel staan, maar Air Baltic was het hier niet mee eens en stapte naar het hooggerechtshof van Litouwen.

Dit leidde tot een proces waarbij het HvJEU moest beslissen of een luchtvaartmaatschappij ook aansprakelijk kon zijn jegens derden, in dit geval de werkgever.

Het HvJEU kwam tot de conclusie dat schade vanwege een vertraagde vlucht in beginsel verhaalbaar is. Bovendien is er geen overtuigend bewijs dat alleen de werknemer schade mag claimen, dus kan zijn werkgever niet worden uitgesloten.

Het arrest Air Baltic is goed nieuws voor werkgevers. Als je werknemers vaak op reis stuurt, kun je nu een systeem opzetten om vertraagde vluchten te signaleren en vervolgens een schadeclaim indienen bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Dit kan gaan om honderden euro’s, zeker als je vaak met vertragingen te maken hebt.

Echter betekent dit niet dat je als werkgever onbeperkt schade kunt claimen. Het Verdrag van Montreal bevat een aansprakelijkheidsbeperking “per passagier”, welke door het HvJEU wordt doorgezet naar de werkgever. De financiële begrenzing wordt moeilijk gedefinieerd in het Verdrag van Montreal, en is bovendien onderhevig aan periodieke wijzigingen door het IMF. Op dit moment zou de aansprakelijkheidsgrens na conversie 5.940,24 euro zijn.

Voor meer informatie over schadeclaims en vluchtvertraging kun je mailen met onze gespecialiseerde advocaten Adriaan Buyserd en Jeff van Veen.