Advocaat-generaal Hof van Justitie: zwaarlijvigheid kan een „handicap” zijn voor de doelstellingen van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

16 juli 2014

De Advocaat-generaal kwam tot deze conclusie in een Deense zaak aangespannen door Karsten Kaltoft. Kaltoft was 15 jaar lang bij de gemeente Billund in Denemarken in dienst als kinderoppas die werd ingehuurd om in zijn eigen huis op andermans kinderen op te passen. Op 22 november 2010 werd zijn dienstverband beëindigd. Als reden voor zijn ontslag werd opgegeven dat er minder kinderen waren, maar er werd geen expliciete reden genoemd waarom Kaltoft was uitgekozen. Kaltoft heeft gedurende zijn dienstverband nooit minder dan 160 kg gewogen, zodat hij met een BMI van 54 als zwaarlijvig werd aangemerkt. Hoewel Kaltoft’s zwaarlijvigheid tijdens de formele ontslaghoorzitting was besproken, verschillen partijen van mening over hoe die gespreksthema is geworden en ontkent de gemeente dat die een van de redenen voor zijn ontslag is. Kaltoft stelt echter dat zijn ontslag is terug te voeren op onrechtmatige discriminatie wegens zijn gewicht, en heeft zich tot de Deense rechtbank gewend met een vordering tot schadevergoeding wegens deze discriminatie.

De behandelende rechtbank heeft zich tot het Hof van Justitie gewend en deze verzocht om te verduidelijken of het Unierecht, met name het Verdrag en het Handvest, een op zichzelf staand verbod van discriminatie op grond van zwaarlijvigheid omvat. Subsidiair vraagt de rechtbank of zwaarlijvigheid kan worden aangemerkt als een handicap, zodat deze binnen de werkingssfeer van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep kan vallen.

De Advocaat-generaal concludeert kort gezegd hoewel er geen algemeen beginsel van Unierecht is dat discriminatie op grond van zwaarlijvigheid als zodanig verbiedt, zwaarlijvigheid onder het begrip „handicap” kan worden geschaard wanneer deze zo ernstig is dat niet op gelijke voet met andere werknemers ten volle aan het beroepsleven kan worden deelgenomen. De advocaat-generaal hieraan toe dat de oorsprong van de handicap irrelevant is. Het begrip handicap is objectief en het hangt niet af van de vraag of Kaltoft oorzakelijk heeft bijgedragen tot het verkrijgen van de handicap door de buitensporig hoge energie-inname die hij „zichzelf heeft aangedaan”. Anders zouden fysieke handicaps als gevolg van roekeloze risico’s in het verkeer of de sport eveneens van het begrip handicap zijn uitgesloten.

Klik hier voor het persbericht: 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-07/cp140112nl.pdf