ACM ziet positieve ontwikkelingen in markt huurbemiddeling

29 maart 2015

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet een groeiende groep huurbemiddelaars die bij bemiddeling voor zowel verhuurder als huurder de bemiddelingskosten niet langer bij de huurder in rekening brengt. De huurbemiddelaars die ACM eerder hebben toegezegd hun praktijk te zullen aanpassen hebben dat inmiddels gedaan. ACM ziet echter ook dat er nog steeds partijen zijn die bij bemiddeling voor zowel verhuurder als huurder onterecht bemiddelingskosten bij de huurder in rekening brengen.

Huurbemiddelaars NederWoon, Direct Wonen en Rots-Vast hebben in 2014 ACM toegezegd met ingang van 1 januari 2015 bij bemiddeling voor zowel verhuurder als huurder de bemiddelingskosten niet langer bij de huurder in rekening te brengen. Het gaat daarbij om de verhuur van zelfstandige woonruimte aan consument-huurders. Ze hebben inmiddels hun praktijk in lijn gebracht met de toezegging. Direct Wonen is in 2014 gestopt met haar bemiddelingsactiviteiten. NederWoon en Rots-Vast vragen nu bemiddelingskosten aan de verhuurder en niet langer aan de huurder. Wel berekenen zij (administratie)kosten aan huurders van gemiddeld 250 tot 350 euro. Dit is aanzienlijk minder dan de maand huur die zij tot 1 januari vroegen als bemiddelingskosten. ACM stelt bij (administratie)kosten als voorwaarde dat dit geen verkapte bemiddelingskosten mogen zijn en dat de hoogte ervan redelijk is. ACM en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben contact over de vraag wat de wetgever nog kan toelichten over welke kosten redelijkerwijs wel aan de huurder gerekend mogen worden.

ACM heeft ook breder gekeken naar de sector voor huurbemiddeling. Omdat nog niet alle huurbemiddelaars de regels naleven is ACM gestart met handhaving. Ondertussen zijn er in een civiele procedure door de kantonrechter prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad die verband houden met de overtreding die ACM heeft vastgesteld. De antwoorden van de Hoge Raad neemt ACM mee in het handhavingstraject. Via haar loket ConsuWijzer ontvangt de toezichthouder graag signalen over huurbemiddelaars die (al dan niet verkapte) bemiddelingskosten rekenen.
Er is nieuwe wetgeving in voorbereiding die naast consument-huurders van zelfstandige woonruimte ook kamerhuurders beschermt tegen onterechte bemiddelingskosten. ACM is hier nauw bij betrokken.

Bron: www.acm.nl