Aantal meldingen van fusies en overnames bij SER gestegen

expertise:

Ondernemingsrecht

25 januari 2015

Bij de Sociaal Economische Raad (“SER”) zijn in 2014 méér fusies (en overnames) gemeld dan in 2013. Dat maakte de SER recent bekend. Veder is het verrichten van een melding van een fusie of overname vanaf 1 januari 2015 ook digitaal mogelijk.

Op grond van de SER Fusiegedragsregels 2000 moeten partijen bij een fusie (of overname) onder omstandigheden melding doen van die fusie bij de betrokken verenigingen van werknemers. Grof gezegd moet dat indien bij de fusie tenminste één onderneming betrokken is waar in de regel in Nederland tenminste 50 werknemers werkzaam zijn. Doel hiervan is primair om de verenigingen van werknemers tijdig in de gelegenheid te stellen hun oordeel te geven over de voorgenomen fusie- of overnameplannen. Tegelijkertijd met de melding aan de verenigingen van werknemers, moet óók eenzelfde melding worden gedaan aan de SER. De melding dient te voldoen aan enkele specifieke in de SER Fusiegedragsregels 2000 genoemde inhoudelijke eisen.

In 2014 is het aantal meldingen gestegen naar 387. Dit is 13% meer dan in het jaar 2013, maar nog steeds minder dan het aantal fusiemeldingen in 2012, dat waren er 400. Voor zover het aantal meldingen van fusies (en overnames) dat in een jaar bij de SER wordt gedaan kan worden gezien als een indicatie van de gesteldheid van de fusie- en overnamemarkt in zijn algemeenheid, is dit dus een goed teken.

Verder geldt dat de SER het doen van een melding vanaf 1 januari 2015 gesimplificeerd heeft. Waar voorheen een schriftelijke melding gericht aan het secretariaat van de SER vereist was, kan de melding vanaf 1 januari 2015 ook digitaal ingediend worden (*1).