Aanpassing van het Besluit huurprijzen woonruimte per 1 oktober 2015

07 oktober 2015

Op 1 oktober 2015 wordt het woning waarderingsstelsel aangepast. Wat verandert er?

De aanpassingen

In een eerder artikel wezen wij al op de toen al aangekondigde wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte. Die wijziging treedt per 1 oktober 2015 in werking.

Het besluit kunt u hier downloaden.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • De maximale huurprijs stijgt met 15% bij een woning die gebouwd is voor 1945, die hetzij een monument hetzij een beschermd stadsgezicht is en waarbij de verhuurder kosten heeft moeten maken om de monumentale waarde in stand te houden;
  • De WOZ-waarde gaat een rol spelen bij de bepaling van de maximale huurprijs;
  • Het begrip ‘serviceflat’ komt te vervallen en wordt vervangen door het begrip ‘zorgwoning’.

Deze aanpassingen zijn vooral van belang voor nieuwe huurovereenkomsten. Bestaande huurprijzen kunnen door de verhuurder niet op basis van deze aanpassingen worden verhoogd.

De WOZ-waarde

De verwachting is dat de WOZ-waarde ca. 25% van de huurprijs gaat bepalen. Om de totale huurprijzen niet te laten stijgen wordt de prijs per punt eenmalig met 3,8 % verlaagd. De puntenboeken voor de woonomgeving komen te vervallen. De huurder wordt ook belanghebbende bij de bepaling van de WOZ-waarde. De berekeningsmethode is in het besluit opgenomen.

De Zorgwoning

Van belang voor de zorgsector is het feit dat als zorgwoning wordt aangemerkt een woning waarbij tenminste sprake is van het volgende:

  • De woning en het gebouw waarin de woning ligt zijn geschikt voor mensen met een beperking waarbij in ieder geval sprake is van een drempelloze toegang met een doorgang van tenminste 1,2 meter, en;
  • Er is een noodoproepinstallatie aanwezig, en;
  • Er is een gemeenschappelijke ruimte voor maaltijden of recreatie.

Hierdoor kan sprake zijn van een toeslag van 35% op het aantal punten. De oude regeling die een logeermogelijkheid bij de serviceflat voorschreef komt hierdoor te vervallen.

Toekomst: energieprestatie

Er zitten in de toekomst nog meer wijzigingen aan te komen. Op dit moment is bijvoorbeeld een regeling in behandeling voor zogeheten ‘nul op de meter’ woningen. Deze komt erop neer dat een energieprestatievergoeding mag worden overeengekomen die aan de verhuurder toekomt. De wet is op dit moment nog in behandeling bij de Tweede Kamer (klik hier voor het wetsvoorstel).

Wij zullen u hier nader over informeren wanneer duidelijk is wanneer de wet in werking treedt.

Tot slot

Heeft u vragen of opmerkingen? Bel of mail dan vrijblijvend met één van de advocaten van de sectie huurrecht.