Aanbestedingsprocedure: Hoe te Procederen in Hoger Beroep – Uitgebreide Gids en Tips

04 november 2015

In lijn met de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU, die op 18 april 2016 in het Nederlandse recht moeten zijn opgenomen, is door het kabinet een voorstel tot aanpassing van de Aanbestedingswet ingediend bij de Tweede Kamer. Er is ook een toelichting op de memorie en een advies van de Raad van State bijgevoegd.

Het is alom bekend dat Nederland de voorgaande Europese aanbestedingsrichtlijnen heeft opgenomen in de Aanbestedingswet 2012. Op 18 april 2016 moet er een nieuw regime van kracht zijn, dat de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen implementeert.

De regering heeft al een wetsvoorstel om de Aanbestedingswet te wijzigen ingediend bij de Tweede Kamer voor verdere behandeling, met daarbij de memorie van toelichting en het advies van de Raad van State (Kamerstukken II 2015-2016, 34 329). In deze parlementaire stukken krijgen we inzicht in de standpunten over het wetsvoorstel van de regering en haar belangrijkste adviesorgaan.

Na behandeling in de Tweede Kamer, zal het wetsvoorstel, indien goedgekeurd, ook voorgelegd worden aan de Eerste Kamer.

Nieuwe richtlijnen

De bijgewerkte Europese aanbestedingsrichtlijnen betreffen:

Europa Decentraal heeft een uitgebreide publicatie beschikbaar gesteld waarin de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen worden toegelicht.

Training nodig om te begrijpen wat de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen voor u betekenen?

Stuur een mail vrijblijvend naar Martijn Jongmans (ContactLinkedIn) of Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn)