𝐌𝐞𝐞𝐫 𝐝𝐚𝐧 𝐚π₯π₯𝐞𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐚𝐫 𝐀𝐚𝐧𝐭𝐨𝐨𝐫..

27 juni 2022

Philip van der VenΒ enΒ Jan-Willem de Tombe vertellen in het interview in Mr. hoe ons kantoorpand in ‘s-Hertogenbosch door middel van een grootschalige renovatie uit een diepe winterslaap is gehaald.