Overzichtsartikel bestuurdersaansprakelijkheid

donderdag, 8 juni 2017

Welke vormen van bestuurdersaansprakelijkheid zijn er en welke (gedrags)regels zijn in de rechtspraak ontwikkeld? Tot welk moment mag een onderneming in zwaar weer nog bestellingen plaatsen? Tot welk moment mogen nog betalingen worden verricht aan gelieerde (rechts)personen? Op welke bewijsvermoedens kan een curator zich beroepen bij het aanspreken van bestuurders? Is het zinvol een buitenlandse vennootschap tussen te schuiven ter voorkoming van persoonlijke aansprakelijkheid? Hierover en meer, lees mijn artikel in het Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk of neem contact op.

Indien gewenst, zenden wij u het artikel per e-mail toe. Neemt u in dat geval contact op met Lars Krieckaert (e-mail: l.krieckaert@banning.nl, of telefonisch: 073-692 77 77) met vermelding van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.