Publicatie

Verkeerde partij gedagvaard

donderdag, 28 november 2013

De procedure tegen de rechtspersoon kan worden voortgezet, mede in volgende instanties, ook indien de vereffening van haar vermogen inmiddels is geëindigd en daarvan opgaaf is gedaan door de vereffenaar aan de registers overeenkomstig art. 2:19 lid 6 BW.

Lees meer over dit onderwerp in de noot geschreven door Jop van der Kraan voor het tijdschrift Jurisprudentie in Nederland (2013 afl. 2). 

Gepubliceerd in tijdschrift JIN (Jurisprudentie in Nederland) 28 november 2013