Publicaties

Verjaring van de vordering tot nakoming. Stuitingshandeling.

Geplaatst op | Publicatie

Om een vordering tot nakoming te stuiten, is voldoende dat sprake is van een schriftelijke mededeling waaruit volgt dat de schuldenaar zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt. Na deze stuitingshandeling begint weer een verjaringstermijn te lopen. Deze termijn moet worden gestuit binnen vijf jaar na aanvang van de dag volgende op die waarop de eerste stuitingshandeling heeft plaatsgevonden. 

Paula Kemp schreef voor het tijdschrift Jurisprudentie in Nederland (uitgave  februari 2014, afl. 2) een annotatie over bovengenoemd onderwerp.

JIN 2014 afl. 2