Uitspraak Hoge Raad: WSNP

vrijdag, 27 januari 2017

WSNP. Tussentijdse beëindiging (art. 350 lid 3, sub f, Fw). Feiten en omstandigheden die op het tijdstip van toelatingsbeslissing reeds bekend waren. Invloed ontbreken mondelinge behandeling.

ECLI:NL:HR:2017:111, 27 januari 2017, nr. 16/04131

Klik hier voor de volledige uitspraak. 

Auteur