Publicaties

Uitspraak Hoge Raad: WSNP

Geplaatst op | Publicatie

WSNP. Tussentijdse beëindiging (art. 350 lid 3, sub f, Fw). Feiten en omstandigheden die op het tijdstip van toelatingsbeslissing reeds bekend waren. Invloed ontbreken mondelinge behandeling.

ECLI:NL:HR:2017:111, 27 januari 2017, nr. 16/04131

Klik hier voor de volledige uitspraak.