Uitspraak Hoge Raad: Werkgever zegt uitvoeringsovereenkomst met ondernemingspensioenfonds op

vrijdag, 10 juni 2016

Pensioenrecht. Werkgever zegt uitvoeringsovereenkomst met ondernemingspensioenfonds op. Geschil over betalingsverplichtingen werkgever jegens pensioenfonds. Art. 23 en 25 lid 1, aanhef en onder h, Pensioenwet. Uitleg uitvoeringsovereenkomst; Haviltexmaatstaf. Opzegging duurovereenkomst (HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ9854, NJ 2012/685; HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4163, NJ 2013/341; HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:660, NJ 2016/236).

ECLI:NL:HR:2016:1134, 10 juni 2016, nr. 14/06348

Klik hier voor de volledige uitspraak. 

Auteur