Publicaties

Uitspraak Hoge Raad: verzoek tot aanmerken van ‘samenwoner’ als huurder

Home » Publicaties » Cassatie » Uitspraak Hoge Raad: verzoek tot aanmerken van ‘samenwoner’ als huurder

Huurrecht. Verzoek tot aanmerken van ‘samenwoner’ als huurder, art. 7:267 BW. Verzoek nog mogelijk na beëindiging van duurzame gemeenschappelijk huishouding? Omstandigheden van het geval.

ECLI:NL:HR:2015:525, 14 augustus 2015, nr. 14/02241

Lees hier de volledige uitspraak.