Uitspraak Hoge Raad: Verdeling huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding. Peildatum voor samenstelling en omvang gemeenschap.

vrijdag, 20 december 2013

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Hoge Raad. 

Auteur