Uitspraak Hoge Raad: Schade als gevolg van onrechtmatig gelegd beslag

vrijdag, 12 juni 2015

Procesrecht, verbintenissenrecht. Schade als gevolg van onrechtmatig gelegd beslag. Vergoeding kosten ter voorbereiding gedingstukken en instructie van de zaak, art. 237-240 Rv, art. 6:96 lid 2 en 3 BW. Exclusieve en limitatieve regeling vergoeding proceskosten.

ECLI:NL:HR:2015:1600, 12 juni 2015, nr. 14/02087

Klik hier voor de volledige uitspraak. 

Auteur