Publicaties

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Financieel recht

Geplaatst op | Publicatie

Procesrecht. Financieel recht; handel via bank in valuta en valutaopties. Bij pleidooi aangevoerde stellingen van appellant n.a.v. door wederpartij overgelegde stukken; tardief wegens strijd met tweeconclusieregel? Is partij in gevoegde procedure partijgetuige in andere procedure?

ECLI:NL:HR:2017:2567, 6 oktober 2017, nr. 16/04382

Klik hier voor de volledige uitspraak.