Uitspraak Hoge Raad: Procedure tot rekening en verantwoording door vereffenaar nalatenschap

maandag, 14 september 2015

Procesrecht. Procedure tot rekening en verantwoording door vereffenaar nalatenschap. Vordering tot afgifte bescheiden. Grenzen van de rechtsstrijd. Voldoende kenbare klacht (HR 5 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AJ3242, NJ 2004/76).

ECLI:NL:HR:2015:2508, 11 september 2015, nr. 14/02819

Klik hier voor de volledige uitspraak. 

Auteur