Publicaties

Uitspraak Hoge Raad: Privaatrechtelijk kostenverhaal door de Staat voor het verwijderen van olie op wegdek na ongeval

Home » Publicaties » Cassatie » Uitspraak Hoge Raad: Privaatrechtelijk kostenverhaal door de Staat voor het verwijderen van olie op wegdek na ongeval

Onrechtmatige daad. Privaatrechtelijk kostenverhaal door de Staat voor het verwijderen van olie op wegdek na ongeval. Onaanvaardbare doorkruising van art. 1 lid 4, aanhef en onder b, Brandweerwet 1985? HR 11 december 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0788, NJ 1994/639. Onaanvaardbare doorkruising Wegenwet? HR 19 december 1975, ECLI:NL:HR:1975:AC5664, NJ 1976/280; HR 26 januari 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC0965, NJ 1991/393.

ECLI:NL:HR:2014:3594, 12 december 2014, nr. 13/04903

Klik hier voor de volledige uitspraak.