Publicaties

Uitspraak Hoge Raad: Overtreding beheersverbod door commanditaire vennoot, art. 20 lid 2 WvK

Geplaatst op | Publicatie

Cassatie in het belang der wet. Vennootschapsrecht. Commanditaire vennootschap. Overtreding beheersverbod door commanditaire vennoot, art. 20 lid 2 WvK. Hoofdelijke aansprakelijkheid commanditaire vennoot? Strekking art. 21 WvK. HR komt gedeeltelijk terug van HR 15 januari 1943, NJ/1943/201.

ECLI:NL:HR:2015:1413, 29 mei 2015, nr. 15/00303

Klik hier voor de volledige uitspraak.