Uitspraak Hoge Raad: Overeenkomst van Opdracht

vrijdag, 27 oktober 2017

Overeenkomst van opdracht. Is cursist die de cursusovereenkomst na drie maanden heeft opgezegd, verplicht het volledige cursusgeld te betalen? Deelbare prestatie. Aansluiting zoeken bij art. 7:411 BW; Annuleringsbeding onredelijk bezwarend (art. 6:233, aanhef en onder a, BW) en oneerlijk in zin van Richtlijn oneerlijke bedingen en consumentenovereenkomsten (Richtlijn 93/13/EEG).

ECLI:NL:HR:2017:2775, Hoge Raad, 16/03149

Klik hier voor de volledige uitspraak. 

Auteur