Publicaties

Uitspraak Hoge Raad: Opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer op termijn korter dan overeengekomen

Home » Publicaties » Cassatie » Uitspraak Hoge Raad: Opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer op termijn korter dan overeengekomen

Arbeidsrecht. Opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer op termijn korter dan overeengekomen. Vernietigbaarheid opzegbeding indien voor werkgever geen langere opzegtermijn is overeengekomen? Schriftelijkheidsvereiste. Inhoud en strekking art. 7:672 BW.

ECLI:NL:HR:2015:1192, 1 mei 2015, nr. 14/02969

Klik hier voor de volledige uitspraak.